YhteishakulaskuriTällä voit laskea keskiarvosi ja pisteesi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakua varten.

Huom! Laskuri laskee ammatillisen koulutuksen pisteet vuosien 2014-2017 mukaisesti.

Kevättä 2018 varten vähennä ammatillisen koulutuksen pisteistä pois 8 pistettä.

Jos kuitenkin haluat verrata omien pisteiden riittävyyttä sisäänpääsyyn,

niin laske ja vertaa pisteitä vuosien 2014-2017 mukaisesti.

Oppiaine Arvosana Kahden vuoden valinnaisaineen arvosana Painokerroin (joidenkin lukioiden erityislinjoille)
Äidinkieli ja kirjallisuus (A) tai Suomi toisena kielenä (S2)
Alakoulussa alkanut pakollinen kieli (A1, yleensä englanti)
Alakoulussa alkanut valinnainen kieli (A2, esimerkiksi ruotsi)
Yläkoulussa alkanut toinen kotimainen kieli (B1, yleensä ruotsi)
Yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Toinen yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Matematiikka (M)
Biologia (BI)
Maantieto (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Terveystieto (TE)
Uskonto / Elämänkatsomustieto (UE, UO, UI / ET)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Taide- ja taitoaineet:
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Yleinen koulumenestys
Lukuaineiden keskiarvo
Lukuaineiden painotettu keskiarvo
1. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen
2. - 5. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen alimmat keskiarvot ja pistemäärät:

Kevät 2017

Kevät 2016

Kevät 2015

Kevät 2014