YhteishakulaskuriTällä voit laskea keskiarvosi ja pisteesi ammatilliseen tai lukiokoulutukseen hakiessasi.

Oppiaineiden viimeisimmät numerot näet Wilmasta.

Oppiaine Arvosana Kahden vuoden valinnaisaineen arvosana Painokerroin (joidenkin lukioiden erityislinjoille)
Äidinkieli ja kirjallisuus (A) tai Suomi toisena kielenä (S2)
Alakoulussa alkanut pakollinen kieli (A1, yleensä englanti)
Alakoulussa alkanut valinnainen kieli (A2, esimerkiksi ruotsi)
Yläkoulussa alkanut toinen kotimainen kieli (B1, yleensä ruotsi)
Yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Toinen yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Matematiikka (M)
Biologia (BI)
Maantieto (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Terveystieto (TE)
Uskonto / Elämänkatsomustieto (UE, UO, UI / ET)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Taide- ja taitoaineet:
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Yleinen koulumenestys
Lukuaineiden keskiarvo
Lukuaineiden painotettu keskiarvo
1. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen
2.—5. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen ja lukiokoulutukseen hyväksyttyjen alimmat keskiarvot ja pistemäärät:

Kevät 2016

Kevät 2015

Kevät 2014