YhteishakulaskuriTällä voit laskea pisteesi ja keskiarvosi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakua varten.

Huom! Laskuri laskee ammatillisen koulutuksen pisteet vuonna 2018 muuttuneen tavan mukaisesti.

Jos haluat verrata ammatillisen koulutuksen pisteitä vuosien 2014-2017 pisterajoihin,

niin lisää nyt saatuun pistemäärään 8 pistettä lisää.

Oppiaine Arvosana Kahden vuoden valinnaisaineen arvosana Painokerroin (joidenkin lukioiden erityislinjoille)
Äidinkieli ja kirjallisuus (A) tai Suomi toisena kielenä (S2)
Alakoulussa alkanut valinnainen kieli (A2, esimerkiksi ruotsi)
Alakoulussa alkanut toinen kotimainen kieli (B1, yleensä ruotsi)
Alakoulussa alkanut pakollinen kieli (A1, yleensä englanti)
Yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Toinen yläkoulussa alkanut valinnainen kieli (B2)
Matematiikka (M)
Biologia (BI)
Maantieto (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Terveystieto (TE)
Uskonto / Elämänkatsomustieto (UE, UO, UI / ET)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Taide- ja taitoaineet:
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Yleinen koulumenestys
Lukuaineiden keskiarvo
Lukuaineiden painotettu keskiarvo
1. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen
2. - 7. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen alimmat keskiarvot ja pistemäärät:

2022

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen pisterajat

Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen keskiarvorajat

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Lukion opintosuunnitelma

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Privacy policy